IKRAR WASIYYAH SHOPPE

  1. Bekerja bersungguh-sungguh membantu umat Islam merancang dan menyelesaikan masalah harta pusaka mereka semata-mata kerana Allah SWT.

  2. Bekerja dengan hati yang tulus, ikhlas dan jujur dengan niat utama untuk mengharapkan keredhaan Allah SWT di samping memperoleh rezeki yang diberkati Nya.

  3. kako deluje viagra.

    Belajar bersungguh-sungguh segala ilmu yang berkaitan dengan perancangan dan penyelesaian harta pusaka Islam dengan tujuan untuk disebarkan kepada masyarakat semata-mata kerana Allah SWT.

  4. Sentiasa memberikan maklumat yang tepat dan perkhidmatan yang cemerlang kepada semua pelanggan semata-mata kerana Allah SWT.

  5. Bekerjasama dengan rakan-rakan seperjuangan yang lain dan mengamalkan prinsip kerja berjemaah semata-mata kerana Allah SWT.

  6. Sentiasa mengamalkan prinsip sangka baik hanya kepada Allah SWT.